ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ - Regulamin strony internetowej simplifiedsafety.pl

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

Regulamin strony internetowej simplifiedsafety.pl

1. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa ogólne warunki korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem https://simplifiedsafety.pl („Strona”) przez Simplified Safety Inc. z siedzibą 1209 Orange Street, Wilminigton, New Castle 1901, USA (Simplified Safety).

1.2. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu.

1.3. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa, sprzecznie z niniejszym Regulaminem lub niezgodnie z dobrymi obyczajami.

2. Prawa autorskie

Niniejsza strona internetowa zawiera loga, znaki towarowe i usługowe, informacje o produktach i inne, których Simplified Safety jest właścicielem i posiada do nich prawa autorskie, bądź też posiada zgodę na ich użytkowanie. Dalsze rozpowszechnianie materiałów zawartych na Stronie jest zabronione bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody od Simplified Safety.

3. Dane osobowe

3.1. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu wymaga podania danych użytkownika.

3.2. Simplified Safety jest administratorem danych osobowych użytkowników Strony. Osoba, której dane dotyczą wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych przez Simplified Safety, a także na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Wyłączenia i ograniczenia

4.1. Simplified Safety dokłada wszelkich starań aby informacje prezentowane na Stronie były dokładne i rzetelne, jednakże nie gwarantuje się ich kompletności i dokładności. Nie powinno się też podejmować lub powstrzymywać od podjęcia decyzji jedynie w oparciu o informacje zawarte na Stronie.

4.2. Simplified Safety zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych na Stronie w dowolnym czasie.

4.3. Simplified Safety zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Strony.

5. Linki do stron internetowych stron trzecich

Strona może zawierać linki do stron internetowych stron trzecich, które są kontrolowane i utrzymywane przez innych użytkowników. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Simplified Safety nie ponosi odpowiedzialności za zawartość lub dostępność tych linków.

6. Reklamacje

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zasad korzystania ze Strony, Użytkownik proszony jest o kontakt pod adresem: [email protected].

Kontakt

Telefon
(+48) 32 797 01 21

Godziny otwarcia
Od poniedziałku do piątku,
od 8.00 do 16.00

E-mail
[email protected]

Simplified Safety, Inc.
1209 Orange Street
Wilminigton, New Castle 1901
USA