Systemy asekuracyjne, Systemy mas bezwładnościowych, Bezwładne masy kotwiczące

KEE ANCHOR to grupa produktów ochrony indywidualnej zabezpieczających przed upadkiem z wysokości, z podstawami w postaci bezwładnych mas kotwiczących klasy B, E oraz system lin asekuracyjnych klasy C. Systemy KEE ANCHOR zostały zaprojektowane do użytku na dachach pozbawionych zabezpieczeń i możliwości trwałego montażu punktów kotwiczących (zaczepowych). Te modułowe systemy oparte są o zasadę masy kotwiczącej i przeznaczone do użytku ze środkami ochrony osobistej. Zasada działania bezwładnych mas kotwiczących jest prosta - polega na ulożeniu jej na podlożu bez dodatkowego mocowania do konstrukcji stałej. Bezwładne masy kotwiczące pochłaniają energię kinetyczną spadającego człowieka, ich skuteczność jest zależna od konstrukcji i wagi oraz siły tarcia masy o podłoże. Systemy asekuracyjne KEE ANCHOR nie naruszają poszycia dachu.Wszystkie produkty posiadają znak CE.