System bezwładnych mas kotwiczących, Poziome liny asekuracyjne, Punkty asekuracyjne

WIREANKA - Bezwładne masy kotwiczące z poziomymi linami asekuracyjnymi

WIREANKA - bezwładne masy kotwiczące z poziomymi linami asekuracyjny WIREANKA - bezwładne masy kotwiczące z poziomymi linami asekuracyjny WIREANKA - bezwładne masy kotwiczące z poziomymi linami asekuracyjny

WIREANKA to system bezwładnych mas kotwiczących zaprokjektowanych do montażu poziomych lin asekuracyjnych zgodnie z PN EN 795 wg klasy C. System jest przeznaczony do stosowania na dachach płaskich do tymczasowego zabezpieczania pracowników. WIREANKA może być również montowana na trwałe - wszędzie tam gdzie nie wolno penetrować poszycia dachu.

WIREANKA może być użyta jako system zabezpieczający w razie upadku.

WIREANKA może być również użyta jako system niedopuszczający do upadku. Aby zakwalifikować system jako `niedopuszczający do powstania upadku', umiejscowienie elementów systemu oraz długość lin łączących pracowników musi być tak dobrana by nie dopuścić pracownika bliżej niż 500 mm od krawędzi dachu lub innego otworu.

System WIREANKA spełnia wymagania klasy C wg normy PN EN 795, posiada znak CE i został dopuszczony do stosowania zgodnie z dyrektywą ŚOI.