Przenośna masa kotwicząca, System asekuracyjny, Masa kotwicząca dla dostępu linowego

ACCESSANKA - Przenośne masy kotwiczące dla dostępu linowego

ACCESSANKA - Przenośne masy kotwiczące dla dostępu linowego ACCESSANKA - Przenośne masy kotwiczące dla dostępu linowego ACCESSANKA - Przenośne masy kotwiczące dla dostępu linowego

ACCESSANKA to dodatkowe wyposażenie produktu WEIGHTANKA przeznaczone dla pracowników, którzy muszą opuszczać się z dachu na linach. Prawidłowo zamontowany system odznacza się bardzo dobrą stabilnością - przesunięcia po powierzchni dachu podczas normalnego użytkowania, jak i w razie wypadku po obciążeniu masą do 200 kg (ofiara wypadku i ratownik) są wykluczone.

Podstawowy system waży 250 kg i składa się z kilku prostych elementów, każdy o wadze nie większej niż 25 kg i nie dłuższy niż 2 m. Prosta i modułowa konstrukcja ułatwia transport na miejsce użytkownika.

System ACCESSANKA spełnia wymagania klasy B wg normy PN EN 795, posiada znak CE i został dopuszczony do stosowania zgodnie z dyrektywą ŚOI.