System asekuracji poziomej, Pozioma linia życia, Systemy linowe, Liny asekuracyjne

Zabezpieczenie pracowników pracujących na wysokości to niezwykle ważny element procesu eliminacji ryzyka zarówno w zakładzie pracy jak i podczas świadczenia usług wysokościowych. Zarówno polskie jak i europejskie przepisy nakładają na administratorów budynków obowiązek zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego środowiska pracy. Prawdą też jest, iż zabezpieczenia zbiorowe, chroniące wszystkich potencjalnych (nawet nieprzeszkolonych) użytkowników powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Bywają jednak takie sytuacje gdy zastosowanie balustrad jest niemożliwe lub z jakiegoś powodu nieuzasadnione. W takich sytuacjach należy zastosować odpowiednie do rodzaju prowadzonych prac Środki Ochrony Indywidualnej - w przypadku prac na wysokości najczęściej powinny to być systemy z linami asekuracyjnymi.